Jiří Kovařík
kontakt: amorboy@seznam.cz

Planeta X,Sluneční Erupce,Změna pólů,Změna počasí,Divné stavby,Vyhynutí včel...Taji někdo něco?

TOPlist

3.Antichrist

Obama 3. antichrist? 1.byl Napoleon 2. Hitler ...3.antichrist ?
Budoucnost není dána ( je to jen jedna možnost budoucnosti )
prorok,jasnovidec (vidi alternativni,pravdepodobnou budoucnost )

3.antikrist -1) uskupeni lidi 2) jednotlivec

1-ilumináti (neboli řečeno lidé kteří stoji v pozadí politiky a hospodářství USA a jinych statů)

2-byl tim myšlen politik (ktery stojí v popředí reflektorů )
Obama,Putin, Medvedev , Evropsky vůdce atd
Obama

Obama

vklada se do něj naděje ( jako kdysi němci v Hitlera)
(bible)Mat 24,23-27: "Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš, nebo tam', nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti', nevycházejte! 'Hle, v tajných úkrytech', nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka."


Mat 24,3: "...přistoupili k němu učedníci a řekli: 'Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!' Ježíš jim odpověděl: 'Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé.'"
Zj 13,11-14:"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu."

=tohle proroctví Bible se vyklada jako ( spojení Bush-Obama) ale nemusi to byt tak


Víme z prorockého ducha, že sám satan v posledních dnech napodobí druhý příchod Krista. Objeví se v ulicích různých velkoměst jako majestátní, nádherná

bytost a lidé budou nadšeně volat 'Kristus přišel' a budou před ním padat a on jim bude žehnat. Možná to bude přenášet televize do celého světa. Bible varuje, že satan má moc konat zázraky a zjevovat se jako "anděl světla" - jako božská bytost (1.Korint 11,14). Bude to tak silný klam, že mu podlehne každý, kdo spoléhá jen na svůj rozum. Kdo tvrdí, že věří jen tomu, co vidí na vlastní oči, bude oklamán.

Výše citovaný Mat.24,23-27 dává klíč k poznání padělku. Je to konkrétní, lokální místo výskytu. "Tam - v skrýších, na poušti, v Londýně, Paříži, ..." Skutečnost bude "jako blesk od východu až na západ" - to znamená pro všechny nepřehlédnutelné.

Dále víme (1.Tes 4,17 - viz dále ), že Kristus nesestoupí až zcela na zem, ale zachránění lidé budou "uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu".
Nostradamus(proroctvi)
čtyřverší 62
Mabus brzy přijde, aby zemřeli,
lidí a zvířat velká zkáza,
najednou bude spatřena pomsta,
jedno sto, ruka, žízeň, hlad, když proletí kometa.


Podivejme se na toto proroctví: Mabus( často ozačeny za 3.antichrist - muzou byt 2 tzv. Obama-Bus
a ještě zajimavá věc..když proletí kometa -
jak bývá u proroctví -lepe se soudi az se naplní ..
Lidé vždy špatně interpretovali jako např. 2000 a jiny časy....to ale neznamena ze proroctví je špatné jenom lidi si ho špatně vyložili...popripade budoucnost se změnila zasahem vůle lidí
i já se můžu plést ve vykladu :)

Vladimir V. Putin ( Rusko)

Putin

Putin

ma velky vliv v Rusku ( dokonce mozna on vse řídí i kdyz je nekdo jiny prezident...možný kandidat na antichrista jelikož Rusko ma zautočit při 3. svet.valce na Evropu...
Video je anglicky bez českých titulků ...jen pro ty , kteří rozumí ..pojednava o Putinovi a jeho ambicích( Rusko vrátit k starý moci -SSSR) atd...
Najdi pravdu -hledej 2012
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one