Jiří Kovařík
kontakt: amorboy@seznam.cz

Planeta X,Sluneční Erupce,Změna pólů,Změna počasí,Divné stavby,Vyhynutí včel...Taji někdo něco?

TOPlist

Proroctví slepého mládence z Prahy( 14.století)

 • 1) Ó vy císařové, králové a šlechtici. Ó vy chudí lidé v zemi, přijde čas, kdy si budete přát, aby jste se nenarodily.
 • 2) Tolik lidí bude, že pro ně nebude chleba, ale jedni budou žrát a druzí budou hladovět.
 • 3) Čechy budou střídat vládce jak vznešený pán košile.
 • 4) Jeden a ještě jeden a půl čas budou nad Čechy cizí vládcové.
 • 5) Lidé se nebudou mít navzájem rádi. Když jeden řekne: Šoupni se trochu, a jiný to neudělá, je to jeho smrt.
 • 6) V jeden čas, kdy byl 60 let vládce nad Čechy, vznikne skrze šlechtickou vraždu jedna velká válka.
 • 7) Bude jednou válka přicházet a všechno bude jiné. Pak spadnou koruny.
 • 7a) Pak budou korunovanné hlavy, jak jablka ze stromů padat.
 • 8) Když ve velké válce každý proti každému je, potom začíná doba, kdy děs naši zemi už neopustí.
 • 9) Pak jsou hrady zpustošený, a vyšší pánové se chopí k letu.
 • 10) Od té chvíle už nebude moci být, že si lidé na Zemi rozumí.
 • 11) Oni nebudou dávat pokoj, dokud český lev zas sám vládne a nikdo poddaný jest.
 • 12) Dva národy budou v Čechách žít.
 • 13) Mezi českými horami bude jeden národ tomu jinému po životu dychtit.
 • 13a) Vládnoucí národ bude tomu jinému po životu dychtit a jemu žádnou svobodu dopřávat.
 • 14) Pak ale přijde jeden, on bude s bičem nad Prahou máchat.
 • 14a) Až jeden mocný přijde.
 • 15) Následovně budou pánové v Praze druhému národu svobodu z okna házet, ale pozdě.
 • 16) Přijde opět velká válka mezi národy Země.
 • 17) Nebude to poslední válka, ale ta začne poslední časy.
 • 18) Kolem Čech bude velká hromada trosek, poněvadž bude oheň padat.
 • 19) Německo bude hromada trosek, a jenom území modrých kamenů bude ušetřeno.
 • 20) Když třešně budou zrát, bude po všem.
 • 20a) Velká válka pujde ke konci, až budou třešně zrát.
 • 21) V Čechách, ale nedojde k tajnému požáru.
 • 22) Dokud třešně zrají, nechci být němcem.
 • 23) Když ale třešně jsou zralý, nechci být čechem.
 • 24) Dvakrát bude česká zem filtrována, poprvé zůstane jenom tolik němců, kteří budou mít místo pod dubem.
 • 25) Ti, co jinou řečí mluví, opustí zem.
 • 26) Opět bude český lev zemi ovládat, ale jeho lesk je u konce.
 • 27) V Čechách bude jenom jeden národ žít.
 • 28) A pořád bude krev téct mezi bratry.
 • 29) Nová válka vypukne, tahle bude nejkratší.
 • 30) Národ v Čechách bude skrze válku zničen a vše v zemi bude v troskách.
 • 31) Lidé zničí Zem a Země zničí lidi.
 • 32) Dvakrát bude česká zem filtrována, podruhé zůstane jenom tolik čechů, kteří budou mít místo na ruce.("tzv. zůstane tolik čechů, že se dají spočítat na rukou")
 • 33) Však nebude dříve míru v Evropě, dokud Praha nebude hromada trosek.
 • 34) Opět k třešňovýmu květu bude Praha zničena.
 • 35) Jedno slunce se hrne a Země se bude třást.
 • 36) Pomsta přijde přes velkou vodu.
 • 36a) Přes velkou vodu přijde válka a železné růže budou českou zem dupat.
 • 37) Když podruhé budou třešně zrát, vyhnanci z Čech se smutně vrátí ke svým pánům, k tkalcovským stavům a k polím se vrátí.
 • 38) Ale jen několik jich bude.
 • 39) A těhle několik se budou navzájem ptát: Kde si trčel, a kde ty?
 • 40) A země Bavorů bude hodně trpět.
 • 41) A brzy bude Bůh chválen, že to nedopadlo ještě hůře.
 • 42) Všechno to tak přijde, jelikož lidé Boha opustili a Bůh opustí a zřekne se jich.
 • 43) Když si budou myslet, že můžou napodobovat boží stvoření, je konec blízko.
 • 44) Nepotrvá to déle, že je potřeba, Amen říci.
 • 45) Divoký lev hučí přes Zemi.
 • 46) Ptáci smrti ječí na nebi.(" vrány nebo supy?")
 • 47) Ó vy mocní a násilní, vy budete menší než chudý pastýř.
 • 48) Kdy to přijde? Bude to dlouho trvat a hodně vody proteče Vltavou. Od nás nebude nikdo nic vědět a pastýř vrazí svou hůl do země a řekne: Zde stála Praha. Když to ale přijde, pak to sjede jak blesk do schromaždiště mravenců a ono to neušetří ani toho pastýře.
 • 49) Přes Zemi přijde nový věk, který bude navzán zlatý.


Překlad: djperfect
z německého jazyka
zdroj: Trilenium- Kronika budoucnosti-Josef Schaller

07.07.09 19:45
amorboy
Najdi pravdu -hledej 2012
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one